Home Activity News Privilege Terms & Conditions Contact
 
 
Activity News
เข้าพบและเจรจาความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจของธนาคาร
3 กุมภาพันธ์ 2016
เมื่อช่วงปลายเดือนมกราคม 2559 ที่ผ่านมา คุณจินตนา ส่งศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการและรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพันธมิตร มอบหมายให้ผู้แทนฝ่ายซึ่งประกอบด้วย คุณประภาวรรณ สุทธะสุริยะ หัวหน้าส่วนพันธมิตรและส่งเสริมการขาย พร้อมกับทีมพนักงานส่วนพันธมิตรและส่งเสริมการขาย เข้าพบผู้บริหารในกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและแสดงความขอบคุณที่ให้การสนับสนุนธนาคารเป็นอย่างดีเสมอมา พร้อมกับเจรจาความขอร่วมมือจากพันธมิตรฯ ได้แก่ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (Index Living Mall) และอัญชนา รีสอร์ท แอนด์ สปา ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนโปรโมชั่นส่งเสริมการขายแก่ลูกค้าสินเชื่อในงานมหกรรมของธนาคาร และสนับสนุนด้านส่วนลด/สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตร ATM และบัตร GHB PayCard ของธนาคาร ในโครงการ GHB Home & Family Plus โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ จากธนาคาร ทั้งนี้ “เพียงแค่ลูกค้าแสดงบัตรฯ ต่อร้านค้า/สถานให้บริการต่าง ๆ ที่เป็นพันธมิตรฯ ก็รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ทันที” โดยลูกค้าและพนักงานสามารถติดตามรายละเอียดสิทธิประโยชน์มากมายผ่าน Facebook โดยคลิก Like ที่ “GHBank Club” และเวปไซต์ของธนาคาร
5

6

7

 
 
Facebook Fanpage About Us Activity News
เราเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างความแข็งแกร่งของสถาบันครอบครัว ภายใต้แนวคิด"ครอบครัวดีมีสุข สังคมก็เป็นสุข" ขอมอบสิทธิพิเศษสำหรับคุณในกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมการท่องเที่ยว และกิจกรรมที่เกี่ยวกับบ้านและครอบครัว ผ่านบริษัท/ร้านค้าพันธมิตรชั้นนำต่างๆมากมาย
ฝ่ายการตลาดและพันธมิตร จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เพื่อพันธมิตรฯ ประจำปี 2561 ฝ่ายการต ..
 
   
 
© 2014 · Government Housing Bank All Rights Reserved หน้าแรก l ข่าวกิจกรรม l สิทธิประโยชน์ l ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ l ติดต่อเรา
ธนาคารมั่นคงทันสมัย และเป็นผู้นำสินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร