Home Activity News Privilege Terms & Conditions Contact
 
 
Activity News
เข้าพบและสวัสดีปีใหม่กลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจของธนาคาร
5 มีนาคม 2015
เมื่อช่วงเดือนมกราคม 2558 ที่ผ่านมา คุณจินตนา ส่งศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการและรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพันธมิตร ได้มอบหมายให้ผู้แทนฝ่ายซึ่งประกอบด้วย คุณประภาวรรณ สุทธะสุริยะ หัวหน้าส่วนพันธมิตรและส่งเสริมการขาย คุณจริยา คณิตบัญชา ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนฯ พร้อมกับทีมพนักงานส่วนพันธมิตรและส่งเสริมการขาย ฝ่ายการตลาดและพันธมิตร เข้าพบผู้บริหารกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้แก่ “คุณสืบวงษ์ สุขะมงคล” ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วิจิตรา กรุ๊ป และผู้บริหารวิจิตราธานี สปอร์ตคลับ “คุณบัญญัติ อินทร์สุวรรณ์” ผู้อำนวยการสวนสัตว์ดุสิต (เขาดิน) และ”คุณชัยวัฒน์ เทพทวี” ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนส่วนลด/สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตร ATM และบัตร GHB PayCard ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ภายใต้โครงการ GHB Home & Family Plus ในสโลแกน “แค่แสดงบัตรฯ ก็รับสิทธิ์ได้ทันที” ซึ่งลูกค้าสามารถติดตามรายละเอียดสิทธิประโยชน์มากมายผ่าน Facebook “GHBank Club” และเวปไซต์ของธนาคาร เพื่ออวยพรเนื่องในโอกาสเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2558 รวมทั้งแสดงความขอบคุณและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างธนาคารกับกลุ่มพันธมิตร นอกจากนี้ ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของธนาคารต่อกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจของธนาคารด้วยเช่นกัน
99930 (1).jpg
99930 (1).jpg
99937.jpg
99937.jpg
1
1
2
2
3
3
99936.jpg
99936.jpg
99936.jpg
99936.jpg
99939.jpg
99939.jpg
99940.jpg
99940.jpg
 
 
Facebook Fanpage About Us Activity News
เราเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างความแข็งแกร่งของสถาบันครอบครัว ภายใต้แนวคิด"ครอบครัวดีมีสุข สังคมก็เป็นสุข" ขอมอบสิทธิพิเศษสำหรับคุณในกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมการท่องเที่ยว และกิจกรรมที่เกี่ยวกับบ้านและครอบครัว ผ่านบริษัท/ร้านค้าพันธมิตรชั้นนำต่างๆมากมาย
ฝ่ายการตลาดและพันธมิตร จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เพื่อพันธมิตรฯ ประจำปี 2561 ฝ่ายการต ..
 
   
 
© 2014 · Government Housing Bank All Rights Reserved หน้าแรก l ข่าวกิจกรรม l สิทธิประโยชน์ l ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ l ติดต่อเรา
ธนาคารมั่นคงทันสมัย และเป็นผู้นำสินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร