Home Activity News Privilege Terms & Conditions Contact
 
 
Contact us (ติดต่อเรา) สำหรับลูกค้าทั่วไป  |  สำหรับร้านค้า
สมัครเข้าร่วมโครงการ
กรุณาอ่านเงื่อนไขการสมัครอย่างละเอียด

โครงการ GHB Home&Family Plus เป็นโครงการเพื่อมอบส่วนลด/สิทธิประโยชน์ หรือสิทธิพิเศษต่างๆ แก่ลูกค้าของธนาคารอาคารสงเคราะห์

สิ่งที่คุณจะได้รับ

เราเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างความแข็งแกร่งของสถาบันครอบครัว ภายใต้แนวคิด “ครอบครัวดีมีสุข สังคมก็เป็นสุข
จึงขอมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าธนาคารฯผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมการท่องเที่ยว กิจกรรมที่เกี่ยวกับบ้าน ครอบครัว และเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้าธนาคารฯและบริษัท/ร้านค้าพันธมิตร
โดยบริษัท/ร้านค้าพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ผ่าน Website โครงการ GHB Home&Family Plus

คลิ้กดาวน์โหลดใบตอบรับเข้าร่วมโครงการ GHB Home & Family Plus ที่นี่ กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง

ส่งใบสมัครและแนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท มาที่
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ส่วนการตลาด3 ฝ่ายการตลาดและพันธมิตร)
63 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กทม. 10310

หรือแฟกซ์เอกสารมาที่หมายเลข 0-2643-1293

ทางธนาคารฯจะแจ้งผลการพิจารณารับรองการเข้าร่วมโครงการ GHB Home&Family Plus ให้ทราบตามหมายเลขหรือที่อยู่ที่ติดต่อที่ให้มา
 
 
Facebook Fanpage About Us Activity News
เราเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างความแข็งแกร่งของสถาบันครอบครัว ภายใต้แนวคิด"ครอบครัวดีมีสุข สังคมก็เป็นสุข" ขอมอบสิทธิพิเศษสำหรับคุณในกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมการท่องเที่ยว และกิจกรรมที่เกี่ยวกับบ้านและครอบครัว ผ่านบริษัท/ร้านค้าพันธมิตรชั้นนำต่างๆมากมาย
ฝ่ายการตลาดและพันธมิตร จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์เพื่อพันธมิตรฯ ประจำปี 2561 ฝ่ายการต ..
 
   
 
© 2014 · Government Housing Bank All Rights Reserved หน้าแรก l ข่าวกิจกรรม l สิทธิประโยชน์ l ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ l ติดต่อเรา
ธนาคารมั่นคงทันสมัย และเป็นผู้นำสินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจร